Polityka prywatności

Firma Nitai gwarantuje Państwu ochronę danych osobowych (zgodnie z ustawą "O ochronie danych osobowych" z dn. 29.08.1997 r. ), zarówno w procesie ich przetwarzania jak i przechowywania, chroniąc je przed dostępem osób nieupoważnionych do tego. Dane osobowe niezbędne są do realizacji zamówienia. Przysługuje Państwu wgląd we własne dane, ich zmiana bądź żądanie ich usunięcia oraz zaprzestanie ich przetwarzania.

Kupujący ma prawo do wglądu oraz edycji swoich danych oraz może zażądać usunięcia swoich danych z bazy. W przypadku zmiany adresu bądź numeru telefonu Klient może wysłać e-mail do firmy Nitai z danymi, które należy edytować, w wypadku gdy Kupujący ma życzenie by usunąć jego dane z bazy można to także uczynić poprzez e-mail bądź telefonicznie.